studio voor architectuur
en interieur

aannemer: Grootheest Ede

stoffering: Matser Wageningen

verlichting: René van de Giessen

maatwerk: Meubelmakerij Van Den Hoek

Oplevering 2017